Rekvalifikace Mgr. Jana Malásková
Rekvalifikační kurz: Asistent/ka, sekretář/ka

Nabídka akreditovaného rekvalifikačního kurzu:

Asistentka, sekretářka (Asistent, sekretář)

Lišta spodní AVI Mgr. Jana Malásková
© Mgr. Jana Malásková - Akreditovaná vzdělávací instituce. Web: www.jmedu.cz, e-mail: jana.malaskova@email.cz 

Název kurzu:

Asistent/ka, sekretář/ka

Délka kurzu:

80 hodin

Podmínky pro uchazeče:

Věk nad 18 let, min. základní vzdělání, dobrý fyzický a psychický stav, základy práce s počítačem.

Absolvováním kurzu získáte:

Znalosti a dovednosti v oblastech vedení administrativy, uplatňování firemních procesů a také orientaci v legislativních pravidlech  pro zacházení s osobními a důvernými údaji, zákon o archivaci, skartační řízení, vedení spisů, zápisů z porad, vystupování v jednáních atd. Dále získáte kvalitní komunikační dovednosti a zásady společenského chování  a vystupování. S tímto kurzem lze pracovat i na živnostenský list.

Zakončení kurzu:

Kurz má celkem 80 vyučovacích hodin. Zkouška se skládá z písemného, ústního a praktického

ověření.  Za  úspěšné splnění testu se považuje 75% správně zodpovězených otázek s tím, že pro

každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek. Autorizovaná osoba  pro

zkoušku připraví soubor modelových situací, které je nutno použít pro ověření jednotlivých

kompetencí: vedení administrativy, komunikační dovednosti, zásady společenského chování a

vystupování. Uchazeč si vylosuje jednu modelovou situaci, kterou předvede. Autorizovaná osoba

má možnost pokládat doplňující otázky.  Absolvent obdrží celostátní osvědčení o rekvalifikaci.

Termíny rekvalifikačního kurzu:

Dle domluvy + individuální zakázky jednotlivých zařízení a firem kdekoliv v ČR.

Místo konání kurzu:

Dexon Office Park, Hasičská 551/52, 700 30 Ostrava - Hrabůvka (v případě většího počtu zájemců celá ČR).

Cena kurzu:

8250,-Kč (kurz je osvobozen od DPH)

Poznámka:

Spolupráce s Úřady práce (ÚP) je samozřejmostí.  Přihlášku naleznete na této stránce napravo nahoře. Vyplněnou přihlášku zasílejte poštou na adresu: Mgr. Jana Malásková, Gen. Píky 2900/24, 702 00 Ostrava. Máte-li zájem o úhradu kurzu přes ÚP volejte 736 276 938 nebo pište na e-mail: jana.malaskova@email.cz
Přihláška do kurzu v Pdf Přihláška do kurzu v Pdf Nabídka kurzů v Pdf Nabídka kurzů v Pdf Pomůcky do kurzů 3 Školící místnost Učebna flipchart Asistentka sekretářka