Rekvalifikace Mgr. Jana Malásková
Celoživotní vzdělávání

Nabídka celoživotního vzdělávání pro širokou veřejnost

a pracovníky v soc. službách.

Lišta spodní AVI Mgr. Jana Malásková
© Mgr. Jana Malásková - Akreditovaná vzdělávací instituce. Web: www.jmedu.cz, e-mail: jana.malaskova@email.cz 

Celoživotní vzdělávání

Naše   nabídka   reaguje   na   nutnost   celoživotního   vzdělávání   v   sociálních   službách   v   délce   24   hodin   za   rok   (pro   pracovníky   v sociálních      službách,   sociální   pracovníky,   vedoucí   pracovníky)   dle   zákona      108/2006   Sb.   a   vyhlášky   505/2006   Sb.   a   na   povinné vzdělávání      zdravotnických   pracovníků   v   objemu   40   kreditů   za   4   –   6   let   dle   vyhlášky   MZČR   č.   4/2010   Sb.,   kterou   se   mění   vyhláška MZČR  číslo 423/2004 Sb. ve znění vyhlášky MZČR č. 321/2008 Sb.

Přehled kurzů celoživotního vzdělávání

Název kurzu: Termín kurzu: Úvod k syndromu vyhoření a supervizi 3. 2. 2017 Úvod k aktivizačním programům 3. 3. 2017 Úvod k první pomoci 21. 4. 2017 Úvod k zásadám efektivní komunikace 12. 5. 2017 Úvod do péče o umírající 16. 6. 2017 Ceny kurzů: pro jednotlivce 1000,- Kč pro skupinu do 15 osob 12.000,- Kč pro skupinu do 30 osob 20.000,- Kč Místo konání kurzů:  Dexon Office Park, Hasičská 551/52, 700 30 Ostrava  Hrabůvka
Nabídka kurzů v Pdf Nabídka kurzů v Pdf Pomůcky do kurzů 3 Pomůcky do kurzů 2 Pomůcky do kurzů 1

Akreditace k nahlédnutí

Akreditace Syndrom vyhoření Akreditace Syndrom vyhoření Syndrom týrání, zneužívání a zanedbávání seniorů Syndrom týrání, zneužívání a zanedbávání seniorů Péče o uživ. s Alzheim. demencí Péče o uživ. s Alzheim. demencí Aktiviz. programy pro seniory Aktiviz. programy pro seniory Holistické pojetí uživatele v seniorském věku Holistické pojetí uživatele v seniorském věku Zásady efektivní komunikace Zásady efektivní komunikace Úvod k týmové práci a spolupráci Úvod k týmové práci a spolupráci Akreditace Úvod do supervize Akreditace Úvod do supervize Akreditace Úvod k syndromu vyhoření a supervizi Akreditace Úvod k syndromu vyhoření a supervizi Akreditace Úvod k aktivizačním programům Akreditace Úvod k aktivizačním programům Akreditace Úvod k individuálnímu plánování v přímé péči Akreditace Úvod k individuálnímu plánování v přímé péči Akreditace Úvod k zásadám efektivní komunikace Akreditace Úvod k zásadám efektivní komunikace Sestra