Rekvalifikace Mgr. Jana Malásková
Rekvalifikační kurz: Člen první pomoci

Nabídka akreditovaného rekvalifikačního kurzu:

Člen první pomoci

Lišta spodní AVI Mgr. Jana Malásková
© Mgr. Jana Malásková - Akreditovaná vzdělávací instituce. Web: www.jmedu.cz, e-mail: jana.malaskova@email.cz 

Název kurzu:

Člen první pomoci

Délka kurzu:

80 hodin

Podmínky pro uchazeče:

Věk nad 18 let, ukončené základní vzdělání, čistý trestní rejstřík.

Absolvováním kurzu získáte:

Základy anatomie a fyziologie lidského těla. Poskytování první pomoci, péče o nemocné, hygiena,  epidemiologie, bezpečnost práce. Cílem akreditovaného programu je připravit kvalifikované pracovníky  v zajištění první pomoci – nejen jako poskytovatele, ale i vyučující ve firmách, školách a autoškolách. V kurzu je kladen velký důraz na praktické nácviky s figurínami, automatickýcm extermím defibrilátorem, dále nácvik obvazových technik a praci s dlahami.

Zakončení kurzu:

Kurz je ukončen písemným testem a praktickou zkouškou. Absolvent obdrží celostátní osvědčení

o rekvalifikaci. Důležitá informace: dle zákona 247/200 Sb. a § 22 mohou absolventi

rekvalifikačního kurzu "Člen první pomoci” v délce 80 hodin vyučovat zdravotnickou přípravu a

provádět praktický výcvik v poskytování první pomoci. Tohoto využívají například pracovníci

autoškol, kteří si po absolvování kurzu, již nemusí najímat cizí firmy a učí si první pomoc sami.

Termíny rekvalifikačního kurzu:

ČPP 6 =  od 2. 4. 2016 do 30. 4. 2016 (soboty a neděle) ČPP 7 =  od 3. 3. 2017 až 7. 5. 2017 (probíhat bude v soboty a neděle) + individuální zakázky jednotlivých zařízení kdekoliv v ČR.

Místo konání kurzu:

Dexon Office Park, Hasičská 551/52, 700 30 Ostrava - Hrabůvka (v případě většího počtu zájemců celá ČR).

Cena kurzu:

9330,-Kč (kurz je osvobozen od DPH)

Poznámka:

Spolupráce s Úřady práce (ÚP) je samozřejmostí.  Přihlášku naleznete na této stránce napravo nahoře. Vyplněnou přihlášku zasílejte poštou na adresu: Mgr. Jana Malásková, Gen. Píky 2900/24, 702 00 Ostrava. Máte-li zájem o úhradu kurzu přes ÚP volejte 736 276 938 nebo pište na e-mail: jana.malaskova@email.cz
Přihláška do kurzu v Pdf Přihláška do kurzu v Pdf Nabídka kurzů v Pdf Nabídka kurzů v Pdf Pomůcky do kurzů 3 Školící místnost Učebna flipchart Akreditace kurzu v Pdf Akreditace kurzu v Pdf Člen první pomoci