Historie firmy

Informace o vývoji akreditované vzdělávací instituce.

Učebna Výuka Kancelář Rekvalifikace Mgr. Jana Malásková

2007 a 2008 >>

01.01.2007 - zakládáme vzdělávací společnost orientovanou na zdravotnická nelékařská povolání a pracovníky v sociálních službách a nabízíme tématické jednodenní vzdělávací semináře  01.02.2007 - rozšiřujeme své služby o oblast informačních technologií - zajišťování internetových domén i webhostingů, výrobu prezentačních CD a DVD disků či katalogů, potisk CD či DVD technologií Lightscribe  01.05.2007 - získáváme akreditaci MPSV pro vzdělávací program - Pracovník sociálních služeb se zaměřením pro přímou obslužnou péči  20.09.2007 - od tohoto data jsme pyšní držitelé označení „Akreditovaná vzdělávací instituce“ dle MPSV 02.01.2008 - získáváme akreditaci MPSV pro vzdělávací program – Pracovník sociálních služeb se zaměřením na základní výchovnou nepedagogickou činnost  03.10.2008 - nabídka se rozšiřuje o gramatické korektury a stylistické úpravy česky psaných textů, např. bakalářských  a diplomových prací, reklamních materiálů a webových stránek, přepisy starých písemností, psaných především kurentem a švabachem, do latinky a jeho překlady do německého či českého jazyka  06.10.2008 - obdrželi jsme akreditaci MŠMT pro pracovní činnosti: Člen první pomoci, Pečovatel /pečovatelka o děti ve věku od 3 do 15 let, Poradce pro výživu, Zdravotník zotavovacích akcí

2009 a 2010 >>

23.10.2009 - stáváme se členem Asociace institucí vzdělávání dospělých (AIVD) 21.04.2010 - stáváme se členem Hospodářské komory ČR 01.05.2010 - rozšířili jsme služby o výrobu odznaků (nejen) pro Pracovníky v sociálních službách 04.06.2010 - stáváme se členy Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR 08.10.2010 - získáváme osvědčení: Příprava autorizovaných osob podle zákona 179/2006 Sb. 14.10.2010 - stáváme se finalisty krajského kola soutěže Živnostník roku 2010 13.12.2010 - získáváme akreditaci: Pracovník v sociálních službách - zaměření na přímou obslužnou péči a osobní asistenci  13.12.2010 - získáváme Akreditaci vzdělávací instituce č.2010/1296-I

2011 >>

03.10.2011 - se stáváme členy Unie malých a středních podniků ČR (SME UNION) 06.10.2011 - stáváme se finalisty krajského kola soutěže: Živnostník roku 2011 25.11.2011 - se stěhujeme z nevyhovujících prostor na ulici Spojů 835/2 do nových prostor 01.12.2011 - zahajujeme výuku v nových prostorách na ulici Starobělská 1133/5, Ostrava Zábřeh 700 30

2012  a 2013 >>

01.02.2012 - získáváme certifikát Spolehlivá firma 2012 05.06.2012 - inovujeme a zlepšujeme vybavení učebny (nové stoly, židle, IT technika) 26.09.2012 - získáváme 8 akreditací MPSV na vzdělávací programy pro PSS  17.10.2012 - získáváme certifikát finalisty krajského kola soutěže Živnostník roku 2012 17.10.2012 - umisťujeme se na 3. místě v krajském kole soutěže Živnostník roku 2012 11.01.2013 - získáváme certifikát Spolehlivá firma 2013 19.02.2013 - rozšiřujeme výrobu odznaků o další typy a také o kovové klíčenky 10.10.2013 - stáváme se finalisty krajského kola soutěže: Živnostník roku 2013

2014  a 2015 >>

06.01.2014 - získáváme certifikát Spolehlivá firma 2014  12.05.2014 - rozšiřujeme nabídku rekvalifikačních kurzů o Mzdovou účetní, Asistent/ka, Personalista 20.06.2014 - rozšiřujeme portfólio výukových pomůcek o AED (Automatický externí defibrilátor) 27.08.2014 - získáváme akreditaci pro rekvalifikační kurz Člen první pomoci 16.10.2014 - stáváme se opět finalisty krajského kola soutěže Živnostník roku 2014 31.10.2014 - získáváme certifikát z úspěšného externího auditu MPSV a FDV p.o. 05.02.2015 - získáváme certifikát Spolehlivá firma 2015 28.05.2015 - vydáváme vlastní katalog Reklamní předměty 2015 a spouštíme e-shop: http://eshop.edugate.cz 15.10.2015 - získáváme ocenění Finalista krajského kola soutěže Živnostník roku 2015 20.10.2015 - doplňujeme výukové pomůcky o značkový zdravotní batoh,  pulzní oxymetr a další věci pro první pomoc 29.10.2015 - se účastníme The Guidelines Congress - European Resuscitation Council (ERC), certifikát je zde  09.11.2015 - rozšiřujeme výukové pomůcky na první pomoc o nové figuríny a trenažér AED

2016 >>

19.01.2016 - získáváme certifikát Spolehlivá firma 2016 22.01.2016 - získáváme akreditaci pro rekvalifikační kurz Zdravotník zotavovacích akcí 24.01.2016 - zahajujeme provoz půjčovny lektorských pomůcek a zdravotnických figurín + AED 23.03.2016 - získáváme akreditaci MPSV: Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách (216 hodin) 30.05.2016 - dostáváme nové akreditace MPSV na jednodenní kurzy 23.06.2016 - rozšiřujeme reklamní předměty o nové typy propisek 31.12.2016 - ukončujeme výrobu a prodej reklamních a dárkových předmětů
Lišta spodní AVI Mgr. Jana Malásková
© Mgr. Jana Malásková - Akreditovaná vzdělávací instituce. Web: www.jmedu.cz, e-mail: jana.malaskova@email.cz 
Nabídka kurzů Nabídka kurzů