Rekvalifikace Mgr. Jana Malásková
Rekvalifikační kurz: Mzdová účetní

Nabídka akreditovaného rekvalifikačního kurzu:

Mzdová účetní

Lišta spodní AVI Mgr. Jana Malásková
© Mgr. Jana Malásková - Akreditovaná vzdělávací instituce. Web: www.jmedu.cz, e-mail: jana.malaskova@email.cz 

Název kurzu:

Mzdová účetní

Délka kurzu:

160 hodin (účast na kurzu musí být min. 80%)

Podmínky pro uchazeče:

Věk nad 18 let, minimálně základní vzdělání, základní znalosti práce na PC

Absolvováním kurzu získáte:

Znalosti a dovednosti v pracovně právní a mzdové problematice. Budete znát zásady odměňování zaměstnanců, proces výpočtu mzdy a zásady výpočtu zdravotního a sociálního pojištění. Získáte orientaci v daňové legislativě, ročním zúčtování daně, dávkách nemocenského pojištění a orientaci v jednotlivých druzích srážek ze mzdy. Dále se naučíte orientovat v oblasti důchodového  pojištění, problematice pracovních úrazů, BOZP a zásadách bezpečnosti. S tímto kurzem lze pracovat i na živnostenský list.

Zakončení kurzu:

Závěrečná zkouška trvá 90 minut a skládá se z písemného testu (70 minut) a ústní zkoušky (20

minut).  Je nutná 75%  úspěšnost v obou částech zkoušky. Absolvent obdrží celostátní osvědčení o

rekvalifikaci.

Termíny rekvalifikačního kurzu:

Dle domluvy + individuální zakázky jednotlivých zařízení a firem kdekoliv v ČR.

Místo konání kurzu:

Dexon Office Park, Hasičská 551/52, 700 30 Ostrava - Hrabůvka (v případě většího počtu zájemců celá ČR).

Cena kurzu:

17 000,-Kč (kurz je osvobozen od DPH)

Poznámka:

Spolupráce s Úřady práce (ÚP) je samozřejmostí.  Přihlášku naleznete na této stránce napravo nahoře. Vyplněnou přihlášku zasílejte poštou na adresu: Mgr. Jana Malásková, Gen. Píky 2900/24, 702 00 Ostrava. Máte-li zájem o úhradu kurzu přes ÚP volejte 736 276 938 nebo pište na e-mail: jana.malaskova@email.cz
Přihláška do kurzu v Pdf Přihláška do kurzu v Pdf Nabídka kurzů v Pdf Nabídka kurzů v Pdf Pomůcky do kurzů 3 Školící místnost Učebna flipchart Mzdová účetní Mzdy