Rekvalifikace Mgr. Jana Malásková
Rekvalifikační kurz: Pečovatel, pečovatelka o děti

Nabídka akreditovaného rekvalifikačního kurzu:

Pečovatel, pečovatelka o děti ve věku od 3 do 15 let

Lišta spodní AVI Mgr. Jana Malásková
© Mgr. Jana Malásková - Akreditovaná vzdělávací instituce. Web: www.jmedu.cz, e-mail: jana.malaskova@email.cz 

Název kurzu:

Pečovatel, pečovatelka o děti ve věku od 3 do 15 let

Délka kurzu:

160 hodin

Podmínky pro uchazeče:

Věk nad 18 let, dobrý fyzický a psychický stav, středoškolské vzdělání ukončené maturitou, trestní bezúhonnost.

Absolvováním kurzu získáte:

Základy pečování o dítě - zdravé i handicapované, základy anatomie a fyziologie, první pomoc, komunikace s dítětem, základy psychologie, hygiena, multikulturní výchova, výživa dítěte, právní ochrana dítěte, ekologická výchova,  výchova ke zdraví, edukační činnost, zváldání konfliktů, pedagogika volného času, odborná praxe.

Zakončení kurzu:

Písemný test se 150 otázkami (každá správná odpověď 1 bod), posluchač volí ze 3 nabízených

variant (pro obdržení certifikátu je nutná 80% úspěšnost v testu). Dále následuje obhájení

závěreční práce na zvolené téma v délce 5- 10 stran. Po úspěšném testu a obhájení práce je

vystaveno osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností.

Termíny rekvalifikačního kurzu:

Dle domluvy + individuální zakázky jednotlivých zařízení a firem kdekoliv v ČR.

Místo konání kurzu:

Dexon Office Park, Hasičská 551/52, 700 30 Ostrava - Hrabůvka (v případě většího počtu zájemců celá ČR).

Cena kurzu:

14 330,-Kč (kurz je osvobozen od DPH)

Poznámka:

Spolupráce s Úřady práce (ÚP) je samozřejmostí.  Přihlášku naleznete na této stránce napravo nahoře. Vyplněnou přihlášku zasílejte poštou na adresu: Mgr. Jana Malásková, Gen. Píky 2900/24, 702 00 Ostrava. Máte-li zájem o úhradu kurzu přes ÚP volejte 736 276 938 nebo pište na e-mail: jana.malaskova@email.cz
Přihláška do kurzu v Pdf Přihláška do kurzu v Pdf Nabídka kurzů v Pdf Nabídka kurzů v Pdf Pomůcky do kurzů 3 Školící místnost Učebna flipchart Akreditace v jednání Pečovatelka o děti