Rekvalifikace Mgr. Jana Malásková
Rekvalifikační kurz: Pracovník v sociálních službách

Nabídka akreditovaného rekvalifikačního kurzu:

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

(216 hodin)

Lišta spodní AVI Mgr. Jana Malásková
© Mgr. Jana Malásková - Akreditovaná vzdělávací instituce. Web: www.jmedu.cz, e-mail: jana.malaskova@email.cz 

Název kurzu:

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách (216 hodin)

Délka kurzu:

216 hodin (teoretická výuka 136 hodin a praxe 80 hodin)

Podmínky pro uchazeče:

Věk nad 18 let, dobrý fyzický a psychický stav, čistý trestní rejstřík, ukončené základní vzdělání.  Nejsou požadovány žádné předchozí zkušenosti v oboru.

Absolvováním kurzu získáte:

Znalosti a dovednosti základní péče o klienty, informace o anatomii a fyziologii lidského těla, základy poskytování první pomoci, informace o bezpečnosti práce a základy právní problematiky v sociální oblasti včetně zákoníku práce, metody aktivizace - základy canisterapie, ergoterapie, logoterapie a komunikace s klienty a jejich rodinou. Po úspěšném splnění závěrečných testů absolvent obdrží osvědčení s celostátní platností, které je garantováno Ministerstvem práce a sociálních věcí a s platností v zemích EU. Rekvalifikační kurz je určen pro zájemce, kteří se chystají pracovat v zařízeních sociálních služeb nebo již v sociálních službách pracují. Kurz využijete při  poskytování základní výchovné nepedagogické činnosti, tzn. naplňování volnočasových aktivit u klientů a to v zařízeních  i domácnostech. Kurz splňuje podmínky zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách. Kurz se skládá z teoretické a praktické části  o celkovém rozsahu 216 hodin. V rámci kurzu je stanovena odborná praxe v celkovém počtu 80 hodin, která může probíhat  přímo na pracovišti zaměstnavatele dle jeho požadavků. Certifikát z tohoto kurzu je platný v celé ČR a všech zemích EU!

Zakončení kurzu:

Závěrečný písemný test je složen z 200 otázek s variantami a,b,c. Po úspěšném testu je vystaveno

osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností garantované MPSV. Po přeložení u notáře má

platnost ve všech zemích Evropské unie.

Termíny rekvalifikačního kurzu:

PSS 25 = od 9. 10. 2016 do 15. 1. 2017 (již probíhá) PSS 26 = od 6. 11. 2016 do 15. 1. 2017 (sobota a neděle - hlaste se již nyní !) PSS 27 = od 4. 2. 2017 do 4. 6. 2017 (sobota a neděle) + individuální zakázky jednotlivých zařízení nebo firem kdekoliv v ČR

Místo konání kurzu:

Dexon Office Park, Hasičská 551/52, 700 30 Ostrava - Hrabůvka  (v případě většího počtu zájemců celá ČR).

Cena kurzu:

13 330,- Kč (kurz je osvobozen od DPH). Bonusy ke kurzu: bezplatné očkování proti žloutence typu B, práce s AED (Automatickým externím defibrilátorem) a nácvik resuscitace na figurínách.

Poznámka:

Spolupráce s Úřady práce (ÚP) je samozřejmostí.  Přihlášku naleznete na této stránce napravo nahoře. Vyplněnou přihlášku zasílejte poštou na adresu: Mgr. Jana Malásková, Gen. Píky 2900/24, 702 00 Ostrava. Máte-li zájem o úhradu kurzu přes ÚP volejte 736 276 938 nebo pište na e-mail: jana.malaskova@email.cz
Přihláška do kurzu v Pdf Přihláška do kurzu v Pdf Nabídka kurzů v Pdf Nabídka kurzů v Pdf Pomůcky do kurzů 3 Školící místnost Učebna flipchart Akreditace kurzu v Pdf Akreditace kurzu v Pdf Pracovník v sociálních službách Pracovník v sociálních službách