Rekvalifikace Mgr. Jana Malásková
Nabídka spolupráce v oblastech vzdělávání a reklamy

Nabízíme vybavené učebny s možností realizace kurzů, seminářů a setkání.

Foto kanceláře

Nabídka práce.

Nabízíme   možnost   pracovat   pro   nás   na   pozici   Obchodního   zástupce   (prodej   produktů   v oblasti   koučování,   supervize,   vzdělávání   a   také   reklamy).   Vyžadujeme   spolehlivost,   perfektní prezentační   schopnosti,   orientaci   na   výkon.   Spolupráce   může   být   realizována   rovněž   formou provizí   či   dohody   o   provedení   práce.   V   případě   zájmu   nás   kontaktujte:   Mgr.   Jana   Malásková, e-mail: jana.malaskova@email.cz , mobil: 736 276 938.  

Nabídka spolupráce.

Nabízíme   soukromým   lektorům   a   také   vzdělávacím   institucím   možnost   vzájemné   spolupráce v   oblasti   nabídky   rekvalifikačních   a   jiných   vzdělávacích   programů.   Možnost   využití   našich moderně      a      nadstandardně      vybavených      prostor.      Máme      bohaté      zkušenosti      jako subdodavatelé pro firmy a instituce.

Nabídka resuscitačních figurín a AED k pronájmu (zapůjčení).

Nabízíme   sokromým   lektorům   a   také   vzdělávacím   institucím   možnost   zapůjčení   resuscit. figurín   kojence,   dítěte   a   dospělého   (lze   i   jednotlivě).   Dále   trenažéru   AED   -   Automatického externího   defibrilátoru.   K   pronájmu   jsou   i   ostatní   lektorské   pomůcky   například   lékarničky, zdravotnický   batoh,   flipchart,   projektor   a   další.   Pro   bližší   informace   kontaktujte   paní   Mgr. Janu Maláskovou, telefon: 736 276 938
Lišta spodní AVI Mgr. Jana Malásková
© Mgr. Jana Malásková - Akreditovaná vzdělávací instituce. Web: www.jmedu.cz, e-mail: jana.malaskova@email.cz 
Spolupráce Foto kanceláře AED a resuscitační figuríny Foto kanceláře