Supervize a poradenství

Nabídka supervize, poradenství a koučování.

Rekvalifikace Mgr. Jana Malásková Lišta spodní AVI Mgr. Jana Malásková
© Mgr. Jana Malásková - Akreditovaná vzdělávací instituce. Web: www.jmedu.cz, e-mail: jana.malaskova@email.cz 

Poradenství a supervize

Nabízíme     individuální     nebo     skupinovou     pomoc     při     diagnostice     a     následním     řešení profesních   a   pracovních   obtíží.      Supervize   je   tedy   organizovaná   příležitost   k   sebereflexi   a jedna   z   forem   podpory   profesionálního   růstu.      Cílem   supervize   je   plánovat   další   postup práce a zvyšovat tak svoji profesionální kompetenci. Setkání   lze   provést   u   Vás   na   pracovišti   nebo   v   našich   prostorách   na   ulici   Starobělská   1133/5, Ostrava   -   Zábřeh.   Pracovní   doba   je   výhradně   na   dohodě.      Objednávky   jsou   vyřizovány   a realizovány   v   pondělí   –   pátek:   8:00   až   20:00   hodin.   Kontaktovat   nás   můžete   na   e-mailu: jana.malaskova@email.cz  nebo mobilu: 736 276 938. Samostatné stránky věnované supervizi: www.supervizni.cz
Certifikát Systemická supervize a koučování Osvědčení Psychoterapeutický výcvik