Terapie, psychoterapie  
Rekvalifikace Mgr. Jana Malásková Lišta spodní AVI Mgr. Jana Malásková
© Mgr. Jana Malásková - Akreditovaná vzdělávací instituce. Web: www.jmedu.cz, e-mail: jana.malaskova@email.cz 

Poradenství, terapie a psychoterapie

Zaměřuji   se   na   individuální,   párovou,   rodinnou   psychoterapii   a   poradenství.   Ve   své poradně   Vám   garantuji   diskrétní,   přátelské      a   profesionální   prostředí   se   zachováním anonymity.   Nabízím   krátké   objednací   termíny,   poskytuji   psychoterapeutickou   podporu     a poradenství lidem, kteří chtějí ji řešit svou situaci, poradit a být vyslechnuti. Psychoterapie a poradenství jsou vedeny výhradně rozhovorem.  Psychoterapeut/poradce je průvodce, pomocník při řešení potíží. Naslouchá Vám.  Je odborníkem ve vedení rozhovoru takovým způsobem, který Vám bude užitečný. Někdy již jen vyřčení problému přináší úlevu, odlehčení. Četnost setkávání, délku, průběh a vzájemná očekávání si na počátku i v průběhu terapie společně  dojednáváme a vyjasňujeme. Aby Vám byl psychoterapeutický/poradenský rozhovor prospěšný, má svá pravidla, vekterých je  terapeut vyškolen. Veškerá sdělení jsou důvěrná, vázána mlčenlivostí.     Pracovní   doba   je   výhradně   na   dohodě.   Objednávky   jsou   vyřizovány   a   realizovány   v pondělí   až   pátek:   8:00   až   20:00   hodin.   Za   příplatek   je   možné   sjednat   si   termín   i   mimo pracovní dobu. Více informací na speciálních stránkách: www.psychotherapie.cz
Certifikát Systemická supervize a koučování Osvědčení Psychoterapeutický výcvik