Rekvalifikace Mgr. Jana Malásková
Rekvalifikační kurz: Zdravotník zotavovacích akcí

Nabídka akreditovaného rekvalifikačního kurzu:

Zdravotník zotavovacích akcí

Lišta spodní AVI Mgr. Jana Malásková
© Mgr. Jana Malásková - Akreditovaná vzdělávací instituce. Web: www.jmedu.cz, e-mail: jana.malaskova@email.cz 

Název kurzu:

Zdravotník zotavovacích akcí

Délka kurzu:

41 hodin

Podmínky pro uchazeče:

Věk nad 18 let, dobrý fyzický a psychický stav.

Obsah kurzu: 

1. Poučení o bezpečnosti a zdraví při práci  2. Základy stavby a funkce lidského těla  3. První pomoc (včetně praktické činnosti a záchrany tonoucího v bazénu)  4. Péče o nemocné  5. Základy zdravotnické dokumentace  6. Práva a povinnosti zdravotníků zotavovacích akcí  7. Hygiena a epidemiologie

Absolvováním kurzu získáte:

Základy anatomie a fyziologie lidského těla, první pomoc, péče o nemocné, hygiena, epidemiologie, bezpečnost práce. Využijí např. učitelé, lektoři, au-pair a vůbec všichni, kteří dohlížejí nad volnočasovými aktivitami dětí i dospělých. Absolvent kurzu je schopen zajistit komplexní péči o účastníky volnočasových aktivit,  škol v přírodě, letních táborů  a firemních akcí. Absolvent obdrží celostátní osvědčení o rekvalifikaci.

Zakončení kurzu:

Kurz má celkem 41 vyučovacích hodin a je ukončen písemným testem a praktickou zkouškou. 

Absolvent obdrží celostátní osvědčení o rekvalifikaci.

Termíny rekvalifikačního kurzu:

ZZA1 =  od 3. 3. 2017 do 7. 5. 2017 (pouze soboty a neděle vždy od 8 do 15 hodin) + individuální zakázky jednotlivých zařízení kdekoliv v ČR.

Místo konání kurzu:

Teoretická výuka: Dexon Office Park, Hasičská 551/52, 700 30 Ostrava - Hrabůvka Praktický nácvik: Ostrava Poruba, Střední škola prof. Zdeňka Matějíčka, 17. listopadu 1123/70     (zde proběhne nácvik záchrany tonoucího)

Cena kurzu:

4 330,-Kč (kurz je osvobozen od DPH)

Bonus ke kurzu:

Lektoři jsou Ćleny české resuscitační rady (ČRR). Vyzkoušíte si práci s Automatickým externím defibrilátorem  (AED) a resuscitaci na figurínách kojence, dítěte a dospělého.

Poznámka:

Spolupráce s Úřady práce (ÚP) je samozřejmostí.  Přihlášku naleznete na této stránce napravo nahoře. Vyplněnou přihlášku zasílejte poštou na adresu: Mgr. Jana Malásková, Gen. Píky 2900/24, 702 00 Ostrava. Máte-li zájem o úhradu kurzu přes ÚP volejte 736 276 938 nebo pište na e-mail: jana.malaskova@email.cz
Přihláška do kurzu v Pdf Přihláška do kurzu v Pdf Nabídka kurzů v Pdf Nabídka kurzů v Pdf Pomůcky do kurzů 3 Školící místnost Učebna flipchart Akreditace kurzu v PDF Akreditace kurzu v PDF Zdravotník zotavovacích akcí AED trenažér